NLP - Opleidingen

De NLP Practitioner opleiding van RaVisie is een 7 daagse opleiding in één blok. In de opleiding maken wij gebruik van methoden die Richard Bandler heeft ontwikkeld en waardoor je alle lesstof gemakkelijk leert in 7 dagen.

Wij zijn gecertificeerd en gelicenseerd door de Society of NLP en zijn twee van de weinige NLP trainers in Nederland die direct door Richard Bandler zijn opgeleid. Na 7 dagen opleiding moet je gaan oefenen. Dit kan overal: thuis, op het werk, tijdens sporten. Aan de opleiding zijn 2 gratis oefendag (op een zaterdag) verbonden.

De essentie van de metaprogramma's leer je aan de hand van je eigen Identity Compass profiel, dat vooraf aan de opleiding wordt opgesteld.

De onderwerpen die tijdens de opleiding aan bod komen, zoals voorgeschreven door The Society of Neuro-Linguistic Programming™ zijn.

 1. 1. Integratie in gedrag van de 8 basisvooronderstellingen van NLP.
  * Het kunnen veranderen van het proces van onze ervaringen is vaak waardevoller dan de inhoud ervan te willen veranderen.
  * De betekenis van communicatie ligt in de reactie die je krijgt.
  * Mensen kunnen via visuele, auditieve, kinesthetische, olfactoire en gustatoire zintuigen onderscheid maken in hun omgeving en gedrag.
  * Elk individu heeft de hulpbronnen in zich die nodig zijn om veranderingen in gang te zetten.
  * De kaart is niet het gebied.
  * Aan de positieve karaktereigenschappen van een individu word niet getwijfeld terwijl aan de waarde en geschiktheid van intern of extern gedrag wel getwijfeld kan worden.
  * Falen versus feedback - Elk resultaat en elk gedrag is een prestatie, of dat nu het doel was of niet.
  * Er is een positieve intentie die elk gedrag motiveert en elk gedrag is waardevol binnen een bepaalde context.
 2. Rapport maken en onderhouden.
 3. Verbaal en non-verbaal afstemmen en sturen.
 4. Verbaal en non-verbaal ontlokken van reacties.
 5. Kalibreren van zintuiglijke ervaringen.
 6. Representatiesystemen (zintuiglijke predikaten en oogbewegingen)
 7. Milton Model en Meta Model.
 8. Naar boven halen van goed geformuleerde doelen, richting en huidige staat (met gebruik making van het model OPZET).
 9. Samenvatten en interpreteren van representatiesystemen.
 10. Ontlokken, installeren en gebruiken van ankers met alle zintuiglijke systemen.
 11. Vaardigheid om bewustzijn te veranderen.
 12. Gebruik van submodaliteiten (inclusief Tijdlijn, veranderen van overtuigingen, Swish patronen etc).
 13. Chunken in alle richtingen.
 14. Hulpbronnen naar boven halen en creëren.
 15. Herkaderen van inhoud en grote lijn.
 16. Metaforen creëren en gebruiken.
 17. Herkennen, naar boven halen, gebruiken en installeren van strategieën.
 18. Flexibiliteit tonen in gedrag en houding.
 19. De basisvaardigheden, technieken, patronen en concepten van NLP in kennis en kunde tonen.

RaVisie-NLP-Practitioner

Beseffen dat jij degene bent die jouw gevoelens bepaalt!

In de uitgebreide cursusmap wordt de theorie toegelicht en zijn de oefeningen beschreven. Tijdens de opleiding wordt veel geoefend. Om de inhoud van de practitioner syllabus te kunnen inzien moet je inloggen. Heb je nog geen loginnaam en wachtwoord meld je dan eerst aan!

Een persoonlijk Identity Compass profiel is inbegrepen in de opleiding.

e leert door te zien, horen en voelen! NLP wordt een deel van jou, een levenshouding.

Met het behalen van het NLP Practitioner certificaat ben je gelicenseerd door de Society of NLP, er lid van en internationaal erkend.