Mijn warme bed is als een schip
Dat dobbert in de milde baai
Een ander, blind voor werk'lijkheid
Die noemt mijn warme stilte saai

Mijn anker ligt hier op mijn dek
Haar ogen zeer ontspannen dicht
Ze zekert ligplaats keer op keer
Terwijl ze slapend naast me ligt

Haar zachte huid is als de kust
Haar haar golft tegen blanke huid
De warme wind koestert het dek
En fluistert stil verhalen uit

Mijn anker heeft mijn kloppend hart
Een plaats gegeven op mijn boot
Ze legt me stevig op mijn plek
Met ziel en zaligheid ontbloot

Ben van Rein 21 augustus 2007